Latest News
Individu dan Masyarakat NDP HMI

Individu dan Masyarakat NDP HMI

Manusia lahir sebagai individu, tetapi segera setelah itu dia berada di dalam masyarakat. Sebagai individu setiap orang mempunyai sifat da...